Σχετικά με το B.R.A.I.N. Project

Το πρόγραμμα έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης για την ανίχνευση της ΚΕΚ στο πλαίσιο των περιστατικών ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας. Δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση του νευροψυχολογικού και ψυχολογικού προφίλ των γυναικών που είναι θύματα βίας με και χωρίς ΚΕΚ.

Αναμένεται ότι τα ποσοστά ΚΕΚ στις γυναίκες που έχουν υποστεί ή υπόκεινται βία θα είναι αρκετά υψηλά και συγκρίσιμα με τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ. Τέλος, οι γυναίκες που είναι θύματα βίας και που παρουσιάζουν ΚΕΚ θα έχουν διαφορετικό νευροψυχολογικό προφίλ σε σύγκριση με τις γυναίκες που είναι θύματα βίας αλλά δεν υπάρχει συννοσηρότητα με ΚΕΚ.

Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και επιχορηγείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.