Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

22894437 | 99095446

Διεύθυνση

Καλλιπόλεως 75, Νέα Πτέρυγα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 1678

E-mail

brainprojectcyprus@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας