Το Έργο

Το B.R.A.I.N Project επικεντρώνεται στον τομέα της ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας και σε μία από τις παραγκωνισμένες συνέπειές της, την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε έτσι ώστε να γεφυρώσει τόσο το χάσμα ανάμεσα στην ενδοοικογενειακή/συντροφική βία και στις ΚΕΚ όσο και το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και την πρακτική συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων πρακτικών και νομοθεσιών που θα συμβάλουν με τη σειρά τους στη καλύτερη ποιότητα ζωής του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Ενδοοικογενειακή/Συντροφική βία

01

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Η ενδοοικογενειακή/συντροφική βία χαρακτηρίζεται από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακοποίησης. Σπάνια είναι ένα μεμονωμένο γεγονός (WHO,2013). Το κεφάλι, ο λαιμός και το πρόσωπο είναι τα πιο κοινά σημεία τραυματισμού, με έως και 92% των περιστατικών ενδοοικογενειακής/συντροφικής βίας να αφορούν χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο και στραγγαλισμό (Valera& Berenbaum, 2003). Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο μόνιμης αναπηρίας που προκαλείται από επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς στον εγκέφαλο, εάν χτυπιούνται ή  στραγγαλίζονται τακτικά (Goldin, Haag, & Trott, 2016). Ωστόσο, λόγω του ότι οι επιζώντες συχνά αγνοούν ότι έχουν υποστεί εγκεφαλικό τραυματισμό, είναι απίθανο να αναζητήσουν φροντίδα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι έως και το 75% των γυναικών δεν αναζητούν ιατρική φροντίδα για υποψία εγκεφαλικού τραυματισμού. Παράλληλα, οι πάροχοι φροντίδας μπορούν επίσης να μπερδέψουν τα συμπτώματα εγκεφαλικής βλάβης με τη συναισθηματική δυσφορία που προκάλεσε η ίδια η κακοποίηση (Goldin, Haag, & Trott, 2016;WHO,2016).

ΚΕΚ

Η ΚΕΚ προκαλείται από δύναμη που ασκείται στο κεφάλι/πρόσωπο, στο λαιμό ή στο σώμα και προκαλεί τραύμα στον εγκέφαλο. Η ΚΕΚ κατηγοριοποιείται ανάλογα με την σοβαρότητα της σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή μορφή.

Ήπια ΚΕΚ / διάσειση

Η ήπια ΚΕΚ συχνά αναφέρεται και ως διάσειση και οδηγεί σε προσωρινή απώλεια της φυσιολογικής εγκεφαλικής λειτουργίας. Οι συνέπειες της διάσεισης πολλές φορές περνούν απαρατήρητες, ωστόσο, επαναλαμβανόμενες ήπιες ΚΕΚ ή διασείσεις είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε πιο έντονα συμπτώματα τα οποία να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου και να δυσκολεύουν τις ζωές πολλών γυναικών.

Επιπτώσεις ΚΕΚ

  • Γνωστικές δυσκολίες
    Αφορούν κυρίως του τομείς της προσοχής, της συγκέντρωσης, της μνήμης, της γλώσσας και της επίλυση καθημερινών προβλημάτων.
  • Σωματικά συμπτώματα
    Αφορούν κυρίως δυσκολίες με τον ύπνο, πονοκεφάλους, ζαλάδα, ναυτία και ευαισθησία στο έντονο φως και στον έντονο θόρυβο
  • Συναισθηματικές δυσκολίες
    Αφορούν κυρίως τη διαχείριση συναισθημάτων όπως άγχος, ανησυχία, απογοήτευση, εκνευρισμό και χαμηλή διάθεση